MEV, plošný spoj, tištěný spoj, výroba, DPS, POOL, PCB, printed circuit board
online site builder

VÝROBA ŠABLON

CENY ŠABLON PRO TISK PÁJECÍ PASTY:
        400 x 300 mm 1.800,- Kč
        480 x 300 mm 2.000,- Kč
        510 x 300 mm 2.000,- Kč
        600 x 300 mm 2.200,- Kč
        Uvedené ceny jsou bez DPH.

POUŽITÝ MATERIÁL:
        Alpaka 100 μm
        Alpaka 150 μm

TERMÍN DODÁNÍ:
        3 pracovní dny – standard
        2 pracovní dny – 20 % příplatek
        1 pracovní den – 40 % příplatek

POŽADOVANÉ PODKLADY:
        Data GERBER RS274-X pro vykreslení filmového podkladu (bez korekcí, bez úpravy velikosti tiskových plošek, tj. 1:1).
        Event. kompletní data = obrys, upínací otvory v šabloně, umístěný motiv, označení šablony.

VÝROBNÍ POZNÁMKY:
        Výrobní technologie – leptání.
        Leptaný motiv je umístěn symetricky a kolmo ke svislé ose.
        Tiskové plošky a upínací otvory jsou v materiálu proleptány.
        Text označení, event. rohové značky jsou pouze částečně zaleptány.
        Šablony jsou standardně dodávány bez povrchové úpravy materiálu.
        Doplnění obrazců upínacích otvorů do filmové předlohy podle dodaného výkresu (stand. otvory průměr 5,1 mm a rozteč 15 mm)

PŘÍPLATKY:
        Vygenerování dat pro pastu z gerber dat nepájivé masky 350,- Kč.