MEV, plošný spoj, tištěný spoj, výroba, DPS, POOL, PCB, printed circuit board
amp templates

INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Specializuje se na vlastní výrobu jednovrstvých, dvouvrstvých a vícevrstvých desek s plošnými spoji a to zejména na:
        expresní výrobu vzorků 
        sériovou výrobu desek plošných spojů
        možnost vzorkování za cenu sériové výroby
Společnost MEV PRAHA s.r.o. patří do skupiny firem ELVIA www.elvia.cz. Byla založena v roce 1993, kdy bez přerušení navázala na tradici a výrobní technologie firmy VUMS, jejíž historie v oblasti výroby desek plošných spojů sahá až do šedesátých let min. století.
Naším cílem je poskytování komplexních služeb na trhu desek s plošnými spoji k plné spokojenosti všech našich zákazníků.
Kromě vlastní výroby desek s plošnými spoji nabízíme veškerou technickou pomoc od jejich návrhu až po finální montáž.
Velký důraz je kladen na kvalitu,  rychlost a organizaci práce o čemž svědčí získané certifikáty: ISO 9001:2016 a UL-94

KONTAKT:

Poděbradská 51
198 00 Praha 9
Tel.: +420 220 311 241
email: obchod@mev.cz

IČ: 48587532
DIČ: CZ48587532